Home > Zwangerschap > Artikel

Eerste hulp bij paperassen

Van prille zwangerschap over bevallingsrust tot geboorteaangifte
Zodra je te horen krijgt dat er een baby op komst is, start niet alleen een emotioneel proces, maar moet je ook even door de administratieve appel bijten. Hoe zit het met je werkgever? Hoe vraag je kraamgeld aan? Is kraamzorg een optie? Je hebt recht op bevallingsverlof, of is het nu moederschapsrust? Wat als je borstvoeding geeft? En hoe raakt dat nieuwe wezentje volwaardig ingeschreven in het officiële bevolkingsregister?

De werkgever

Als je zwanger bent, moet je jouw werkgever hiervan zo snel mogelijk op de hoogte brengen. Dat doe je met een doktersattest waarop de vermoedelijke bevallingsdatum vermeld staat. Vanaf dat moment krijg je het statuut van beschermd persoon.
 • Je werkgever mag je vanaf dan tot één maand na het einde van de bevallingsrust niet ontslaan, tenzij om ernstige redenen.
 • De wet voorziet ook een aantal beschermingsmaatregelen om te vermijden dat moeder en kind risico’s lopen vóór en na de geboorte (bijvoorbeeld een mogelijk verbod op nachtarbeid of overwerk).
Als de arbeidsgeneesheer je verbiedt te werken omwille van mogelijke risico’s voor je zwangerschap, moet je zo vlug mogelijk je ziekenfonds daarvan op de hoogte brengen. Tot de aanvang van de moederschapsrust ontvang je dan een vervangingsinkomen. Je werkgever bezorgt je een attest voor je ziekenfonds.

Kraamgeld

Het kraamgeld is de som die uitbetaald wordt bij de geboorte van elk kind dat recht geeft op kinderbijslag. Het wordt uitgekeerd door het kinderbijslagfonds voor werknemers of door het sociaal verzekeringsfonds voor zelfstandigen. Je kan het kraamgeld aanvragen vanaf de zesde maand van je zwangerschap tot drie jaar na de geboorte.

Overweeg zeker kraamzorg

Wens je voor en/of na de bevalling een beroep te doen op deskundige kraamhulp? Doe dan tijdig je aanvraag bij een erkende organisatie. Je kan trouwens bij de meeste ziekenfondsen hiervoor een tegemoetkoming krijgen.

Moederschapsrust of bevallingsverlof

Voor loontrekkenden en werklozen bedraagt de moederschapsrust (= bevallingsverlof) in totaal 15 weken. Deze periode bestaat uit:
 • 6 weken prenatale rust, waarvan 5 weken facultatief (kunnen onder bepaalde voorwaarden overgedragen worden naar de postnatale rust) en 1 week verplichte prenatale rust.
 • 9 weken postnatale rust, dus na de bevalling. Van zodra de moederschapsrust start, bezorg je een doktersattest of ‘vertrouwelijk’ document aan je ziekenfonds.
Vergeet ook niet om dadelijk na de geboorte een uittreksel uit de geboorteakte aan je ziekenfonds te bezorgen. Dit attest wordt uitgereikt door de dienst bevolking van de gemeente van de geboorte. Nadat je dit uittreksel uit de geboorteakte aan het ziekenfonds hebt bezorgd, ontvang je van het ziekenfonds nadien details rond je uitkering en wordt de datum waarop je het werk (of de werkloosheid) dient te hervatten medegedeeld. Voor vast benoemde ambtenaren gelden dezelfde regels als voor loontrekkenden wat de periode van het zwangerschapsverlof betreft. Tijdens de volledige periode wordt hun loon doorbetaald, zodat een aangifte bij het ziekenfonds overbodig is. Zelfstandigen hebben de mogelijkheid om acht weken moederschapsrust te nemen. Er is een verplichte en een facultatieve rustperiode.
 • Je dient verplicht 3 weken op te nemen: 1 week voor en 2 weken na de bevalling.
 • De overige 5 weken (6 weken bij meerling) facultatieve rust kan je naar keuze opnemen, en dit vanaf 3 weken vóór de bevalling tot 23 weken na de bevalling.

Borstvoeding

Kies je er voor om na de moederschapsrust thuis te blijven om borstvoeding te geven, dan zijn er 2 mogelijkheden:
 • Indien de arbeidsgeneesheer van je werk je de toelating geeft om borstvoedingsverlof op te nemen voor een periode, ontvang je voor die periode een uitkering van je ziekenfonds
 • Het borstvoedingsverlof kan individueel toegestaan worden door de werkgever. Het gaat dan om onbezoldigd verlof.

Geboorteverlof

Sinds 20 mei 2011 hebben actieve loontrekkende werknemers recht op 10 dagen geboorteverlof bij de geboorte van een kind. Het verlof moet volledig opgenomen worden binnen de 4 maanden na de geboorte van het kind. Het is weliswaar niet verplicht deze aaneensluitend op te nemen. Wie heeft recht op geboorteverlof? Indien de vader van het kind gekend is, kan het geboorteverlof enkel door hem worden opgenomen. Is de vader evenwel niet gekend, kan de meeouder het geboorteverlof opnemen. Vraagt de vader het geboorteverlof aan, dient hij een kopie van het uittreksel van de geboorteakte aan het ziekenfonds te bezorgen. Indien een andere persoon dan de vader het geboorteverlof opneemt, dient hij naast een kopie van het uittreksel van de geboorteakte, ook een ‘verklaring op erewoord’ aan het ziekenfonds te bezorgen. In deze verklaring bevestigen de ouder en de meeouder dat beide partners hetzij gehuwd zijn, hetzij wettelijk samenwonen waar het kind zijn verblijfplaats heeft, hetzij gedurende 3 onafgebroken jaren voor de geboorte samenwonen waar het kind zijn hoofdverblijfplaats heeft.

Hoe vraag je het geboorteverlof aan?

Dat doe je aan de hand van het formulier ‘aanvraag om uitkering voor het geboorteverlof’, dat je bij het ziekenfonds kan bekomen. Je ontvangt nadien een inlichtingsblad uitkeringen, waarvan je zelf een deel moet invullen en een ander deel moet laten invullen door de werkgever. Geboorteaangifte Na de bevalling ontvangen de ouders een attest van de arts of vroedvrouw. Aan de hand van dat attest geeft één of geven beide ouders de geboorte binnen de 15 dagen na de geboorte aan bij de Burgerlijke Stand van de geboorteplaats. Vergeet niet om volgende documenten mee te nemen bij de aangifte: identiteitskaarten, medisch geboorteattest, trouwboekje of akte van erkenning. Bij aangifte ontvang je uittreksels uit de geboorteakte, die je nodig hebt om
 • het kind als persoon ten laste te laten inschrijven bij het ziekenfonds
 • kinderbijslag aan te vragen
 • een geboortepremie
te ontvangen van het ziekenfonds. Er komt op administratief vlak inderdaad heel wat kijken bij een zwangerschap en een geboorte. Maar laat je hierdoor zeker niet afschrikken. Jouw ziekenfonds staat je namelijk graag met raad en daad bij. Geniet dus met volle teugen van de bolle buik en koester elk moment. Want ze worden zo snel groot…
Bron: Neutraal Ziekenfonds
Relevante thema's: geboorteaangifte, kraamgeld, kraamzorg, bevallingsverlof, moederschapsrust, borstvoeding, geboorteverlof

Lees meer

Ook interessant!

Abonnement op Mini magazine
6 NRS + CADEAU
4 Difrax Animal fopspenen 0-6 maand, 6+ maand, 12+ maand & 18+ maand
Prijs € 32
Gratis verzending
Meer info over abonneren?
+
Partners
16

Het huidige nummer

augustus - september 2016

Op de hoogte blijven?

Nieuws van Mini recht in je mailbox!

Al 22.000 nieuwsbriefleden waren je voor!
Minimag.be Mini magazine Mijn account Volg Mini Contact
Homepage
Kinderwens
Zwangerschap
Baby
Peuter & kleuter
Abonnement
Cadeau
Nabestelling
Voordeelbundel
Registreer
Inloggen
Winkelwagen
Speel & win
Mini Testpanel
FacebookFacebook
TwitterTwitter
NieuwsbriefNieuwsbrief
Mail onsMail ons
Mini, de redactie
Moorselbaan 603-1
BE-9300 AALST
Tel: 0032 (0) 53/72 99 97
Fax: 0032 (0) 53/72 99 98
E-mail: redactie@minimag.be